ถ้าเป็นคู่กันแล้ว ไกลแค่ไหนก็จะโดนแรงดึงดูด เข้ามาใกล้กัน

ในศาสตร์แห่งการดูเนื้อคู่นั้น ครูบาอาจารย์ท่านเมตตาบอกว่า เนื้อคู่ในลำดับต้น ตั้งแต่ระดับที่ 1- 5 นั้น ถ้าได้มาอยู่ด้วยกันอีกนั้น จะทำให้คนคู่นั้นมีความสุขมากกว่าความทุกข์ เป็นสุดยอดปรารถนาของคนทุกคนถ้าเป็นคนที่”ใช่” ไกลแค่ไหน ชาติไหนก็ต้องเจอกันแต่ยังมีก ร ร มอีกประเภทหนึ่งที่ทำให้ถึงแม้จะเป็นเนื้อคู่กันจริง แต่เพราะผลก ร ร มนี้มาส่งผลก็ทำให้ต้องแยกจากกัน แม้ไม่ย ากจะจากกัน ก็คือ

“ก ร ร มตัดรอน” ที่ทำให้แยกจากกัน เคยและได้ยินไหมที่มีใครบอกว่ารักคนๆ หนึ่งมากๆ และอาจจะเที่ยวประกาศไปทั่วว่า ได้พบเนื้อคู่แล้ว ชาตินี้ต้องรักกันไปจนต า ย แต่ต่อมาไม่นานนักก็เลิกรากัน และได้เจอคนใหม่ไปเรื่อยๆ คบกันสักพักก็เลิกกันอีกทั้งที่มั่นใจแล้วว่า ใช่แน่ๆ คนนี้ บางคู่รักกันมาเป็น 10 ปี เตรียมแต่งงานแล้วแต่ก็มีเหตุให้เลิกกันทั้งแบบเ จ็ บ ป ว ดและไม่เ จ็ บ ป ว ดจากกันโดยดี แต่ไม่นานคนทั้งคู่ก็ไปเจอคนใหม่ รักใหม่ คบกันไม่นานก็แต่งงานแบบสายฟ้าแล่บกันไปเลยทั้งคู่

และคนบางคนที่เจอนั้นหรือเคยร่วมครองคู่ในระยะสั้นๆ ไม่ใช่เนื้อคู่ที่เป็นคู่บุญบารมีแต่เป็นคู่เ ว ร คู่ก ร ร ม เป็นเจ้าก ร ร มนายเ ว รของเราที่จะมาทำให้เราพบกับก ร ร มบางอย่ างที่เคยทำกับเขา หรือเคยร่วมทำมากับเขา เมื่อได้ชดใช้ซึ่งกันและกันแล้ว ก็หมดสิ้นเ ว รก ร ร ม ก็ถึงเวลาที่ต้องแยกกันไปตามบุญและก ร ร มของตน บางคู่เมื่อแยกจากกันแล้วรุ่งเรืองทั้งคู่ มีความสุขทั้งคู่ในชีวิตใหม่ นี่คือผลของก ร ร มที่เคยมีและได้รับการอโหสิก ร ร ม หรือก ร ร มยุติไปแล้วนั่นเองและคนที่เป็นเนื้อคู่ที่อยู่ลำดับถัดๆ ไป ชาตินี้อาจจะเป็นได้แค่แฟนหรือเพื่อนสนิทต่างเพศเท่านั้น และจะเลื่อนอันดับหรือไม่นั้นอยู่ที่ว่ามีการเกื้อกูลกันต่อหรือไม่

สำหรับคนที่มีความรักต่อกัน แล้วมีเหตุแห่งวิบากก ร ร มทำให้ไม่ได้ครองคู่กัน ต้องมาเลิกกันในชาตินี้นั้น หรือที่กำลังมีความรักซ้อนที่ซ่อนเร้น ขอให้ระงับเสียขอให้คิดปลงใจเสียว่า แค่เป็นเส้นทางชีวิตสองเส้นที่โดนก ร ร มลิขิตไว้ ให้แค่มาพบกันเพื่อเติมเชื้อในภพต่อไป อย่ าพย าย ามไปฝืน เพราะมันอาจจะทำให้เรื่องราวในชีวิตมันยุ่งเหยิงมากขึ้นกว่าเดิม

ขอให้คิดเสียว่าเป็นเส้นทางชีวิตที่ต้องเดินขนานกันไปมาบรรจบกันไม่ได้ ได้แต่มองเห็นกันไปข้างๆ ทาง พอได้ให้รู้สึกดีเป็นกัลย าณมิตร กัลย าณธรรมที่ดีต่อกัน โมทนาบุญในสิ่งที่เขาและเธอทำดี ถึงแม้จะจับต้องไม่ได้ เพราะไม่มีจุดใดในเส้นจะมาแตะหรือสัมผัสกันได้ต่างคนต่างเดินจนสุดเส้นทางหรือจบเรื่องราวในภพนี้ไป หลังจากนั้นก็ไปว่ากันใหม่ตามบุญตามก ร ร ม หยุดเรื่องตรงนั้นว่าเป็นแค่เพื่อนกันก็พอ

อย่ าให้มีกามราคะ มาเป็นปัจจัยผลักดันให้กระทำก ร ร มไม่ดีต่อตนเองและผู้อื่น หรือที่เรียกว่า “กิ๊กหรือชู้ “ ไม่ว่าจะเป็นทางใจหรือทางกายก็ตาม เป็นเรื่องไม่ดีทั้งสิ้น เพราะเริ่มต้นเหตุไม่ดี ผลลัพธ์ออกมาก็ย่อมไม่ดี ทำให้ทุกข์ทรมานทั้งใจ และกายหลายคนเป็นการสร้างก ร ร มไม่ดีเพิ่มเติม หลายคนชีวิตนั้นลำบากอยู่แล้ว พอมีเรื่องผิดศีลข้อนี้เข้ามาอีก จะหนักกว่าเดิมหลายเท่า ขอเตือนไว้ด้วยความปรารถนาดี

และในบางคนถึงแม้จะเคยอยู่ร่วมชาติกันมาแต่ปางก่อนก็จริง ในบางคู่ก็ต้องมานั่งกินแห้วหน้าเศร้าเฝ้าหลงรัก ข้างเดียวรอคอยไม่ได้ครองคู่กัน จะต้องมีเหตุที่มาจากก ร ร มมาตัดรอนและอาจจะเป็นก ร ร มบีบคั้น ต้องมีอันต้องแคล้วคลาดกันได้เหมือนกันในชาตินี้ ทั้งๆ ที่อาจจะเคยเป็นเนื้อคู่กันก็จริงในปางก่อนแต่ตอนนี้จึงยังไม่ถึงคิว ถึงเวลา เพราะยังมีวิบากก ร ร มไม่ดีของตนและของคนที่เราไปแอบชอบมาบังอยู่ หรือมีก ร ร มตัดรอนไว้ทำให้ก ร ร มที่ทำร่วมกันมาถูกทำลายไป

ก ร ร มตัดรอน หรือ อุปฆาตก ร ร ม ที่พูดถึงนั้น หมายความว่า ก ร ร มที่ให้ผลอย่ างเด็ดขาดไปเลย เป็นก ร ร มที่ทำหน้าที่ฆ่ าก ร ร มอื่นให้สิ้นสุดลงอย่ างเด็ดขาด พลังอำนาจของผลก ร ร มตัดรอนนั้นมีสองอย่ างเช่นเดียวกัน คือก ร ร มฝ่ายดี และก ร ร มฝ่ายชั่ว ก ร ร มนี้ทำให้คนที่กำลังแย่ๆ ดีขึ้นฉับพลัน ทำให้คนที่กำลังรุ่งๆ ผลิกกลับตกต่ำได้แบบในเสี้ยววินาที ยกตัวอย่ างง่ายๆ คนจนๆ ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งแบบไม่คาดฝัน เป็นเพราะก ร ร มตัดรอนฝ่ายดีมาส่งผลฉับพลันพลิกหน้ามือเป็นหลังมือ

หรือคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โต มีบารมีลูกน้องมากมายเพียงข้ามคืนเดียวเป็นนักโทษอุจฉกรรจ์หนีหัวซุกหัวซุน ไม่มีใครช่วยเหลือได้เลย เหตุที่เป็นเช่นเดียวเพราะก ร ร มตัดรอนทำหน้าที่นั่นเอง มาจากก ร ร มที่ทำมาล้วนๆ ไม่มีใครแกล้งหรือบังเอิญแต่อย่ างใด สรุปก็คือ ก ร ร มตัดรอนนี้มีหน้าที่ตัดก ร ร มฝ่ายตรงข้ามกับตนให้สิ้นสุดลงอย่ างเด็ดขาด ซึ่งรุนแรงยิ่งกว่าพลังอำนาจของก ร ร มเบียดเบียน ในเรื่องของความรักอาจจะมีบุญร่วมกันมา แต่เมื่อมีก ร ร มตัดรอนที่มีแรงมากกว่ามาตัดมาดักหน้าไว้ก็ไม่อาจจะมาครองคู่กันได้

เช่น บางคู่กำหนดแต่งงานกัน พอใกล้ๆ วันหรือถึงวันแต่งฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีก ร ร มมาตัดรอนให้ต า ย หรือมีเหตุให้เกิดอุบัติเหตุ เกิดโ ร คก ร ร มโ ร คเ ว รฉับพลันทำให้แต่งกันไม่ได้ ทั้งๆ ที่ไม่มีเค้าลางล่วงหน้าเลย หรืออยู่ดีๆ มีเหตุต้องยกเลิกการแต่งงานกะทันหันหรือจะเป็นด้วย”ก ร ร มบีบคั้น” หรือที่เรียกกันว่า “อุปปีฬกก ร ร ม” มาบีบคั้นในทางที่ไม่ดี หรืออาจจะเป็นเพราะก ร ร มใหม่ที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันมันไม่มีแรงพอ จึงยังไม่เกิดผล ยังเชื่อมกันยังไม่ติด เป็นไปได้หลายสาเหตุเพราะอำนาจแห่งก ร ร ม

ยังไม่รวมถึงแรงสัจจะอธิษฐานอีก หากคนใดปรารถนาหลุดพ้นในชาติไหนได้มีการตั้งสัจจะอธิษฐานไว้ไม่ขอมีคู่ ขอมีชีวิต ขอมีความสุขกับเส้นทางการปฏิบัติธรรม ได้เกิดปัญญาช่วยเหลือคนอื่น ก็ยิ่งจะปิดทางเรื่องคู่ครองเลย หากไม่มีการขอถอดถอนคำสัจจะอธิษฐาน (เหตุหนึ่งในการที่ทำให้ไม่มีคู่ในชาตินี้ จะเจาะแบบละเอียดในบทต่อไป)

แต่อย่ างไรก็ตามถ้าเป็นเนื้อคู่กันจริงลำดับต้นของจริง ไม่ต้องกลัวว่าจะแคล้วคลาดกัน ไม่อย ากเจอก็ต้องเจอ นึกว่าจะไม่เจอกันอีกแล้วในชาติ ก็ต้องเจอ ! เพราะถ้าเป็นเนื้อคู่กันจริงๆ แล้ว มีก ร ร มดีบุญใหม่มาช่วยเป็นปัจจัยตัวช่วยเสริม ช่วยเหลือผลักดัน เมื่อถึงเวลาแล้ว มีทั้งบุญเก่า บุญใหม่พร้อม ไม่มีวิบากก ร ร มไม่ดีมาคอยขัดขวางอีก เรียกว่า ทางสะดวกที่ต้องกลับมาเจอกัน

ถ้าเป็นอย่ างนี้ต่อให้อีกคนอยู่ขั้วโลกใต้ อีกคนอยู่ขั้วโลกเหนือ บุญและก ร ร มก็ยังลิขิตพามาเจอกันได้ต่อให้ได้แต่งงานมาแล้วเป็นสิบๆ ครั้งร้อยๆ ครั้ง ในชาตินี้ก็ยังมีโอกาสได้กลับมาเจอ มาครองคู่กันอีก หลายคนคงเคยได้ยินเรื่องรักข้ามขอบฟ้า หรือคนที่มาแต่งงานกันตอนแก่เฒ่าวัยชรา เรื่องทำนองนี้เกิดขึ้นกันบ่อยๆ คงจะเคยได้ยินได้ฟังกันมาบ้าง คนที่เคยเป็นคู่รักกันตอนหนุ่มสาว ต่อมามีก ร ร มมาบัง มีก ร ร มมาส่งผลต้องแยกกันทั้งๆ ที่ไม่อย ากจาก ต่างคนต่างไปพบคู่ในลำดับต่อไป และภายหลังตอนแก่ก็กลับมาเจอกันอีก เมื่อก ร ร มไม่ดีที่มาบัง มาแยกให้จากกันนั้นถูกชดใช้หมดก ร ร มไปแล้ว จึงมาพบกันกลายมาเป็นความรักแบบลมหวน

ถ้าในเวลานี้มีโอกาสได้เจอเนื้อคู่ในลำดับต้นๆแล้ว และสามารถอยู่ร่วมกันเป็นคู่ครองได้ในชาติภพนี้ ก็อย ากจะแนะนำด้วยความปรารถนาดีว่า ในช่วงเวลาในชีวิตปัจจุบัน ก็ควรที่จะช่วยดูแลเกื้อกูลกันและกันเรื่องราวต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาบั่นทอนชีวิตคู่นั้นคือ วิบากก ร ร มหรือผลก ร ร มที่ทั้งสองคนต้องชดใช้ที่ทำร่วมกันมาและฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเคยกระทำต่อกัน ถ้ายังมีความรักต่อกันก็ขอให้อโหสิก ร ร มต่อกันเสีย

มีการกระทบกระทั่งกัน หนักนิดเบาหน่อยก็ควรจะให้อภัยซึ่งกันและกัน หมั่นชวนกันไปทำบุญ มีชีวิตร่วมกันไปในทิศทางที่ดี ชวนกันรักษาศีล รักษาธรรมให้มั่นคง อย่ าไปออกนอกลู่นอกทาง ลด ละ เลิกบาปทั้งปวง ช่วยกันเตือนสติห้ามปรามกันและกัน ความสุขก็จะมากกว่าทุกข์ ก ร ร มที่มีต่อกันจะได้ตามไม่ทันส่งผลไม่ได้ในชาตินี้ เพราะบุญพาหนีไปไกลเสียแล้ว

ในชาติหน้าถ้าอย ากจะได้มาเจอเป็นคู่ครองกันอีก ก็เร่งสร้างบุญกุศลร่วมกัน และบุญเฉพาะตัว ก็อาจจะนำพามาพบกันอีกในทุกชาติภพได้ เพราะแรงของบุญเป็นผู้นำพามาให้เจอกัน จากหนังสือสร้างบุญเพื่อเป็นธรรมทานชุดที่ 2 “คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้เจริญรุ่งเรือง” โดย ธ.ธรรมรักษ์ มีเรื่องราวมากมายที่ดีต่อชีวิต ต่อความเข้าใจเรื่องเนื้อคู่ ความรัก การแก้ไขในเรื่องความรัก ครอบครัว ที่อย ากจะให้ทุกท่านได้อ่านและเข้าใจเพื่อให้ทุกคนพบความสุข ความเจริญ สมหวังในเรื่องชีวิตคู่

Facebook Comments
เปิดคลิปนาที น้ำท่วมกรุงเทพฯ รถเกือบร้อยคันจมอยู่ใต้น้ำ ท่าเต้น สาวสวยหน้ารถแห่!! เต่ามะเฟือง! ตัวใหญ่ที่สุดในโลก อายุ 5000 กว่าปี